Pekná 5, 900 28 Ivanka pri Dunaji
 02/4564 7881; 02/4564 7882
 pepe-elektro@pepe-elektro.sk
 37 187 899
 6912016078/609
 Bank. spoj.: SLSP a.s. PK
 č.účtu: 181 357 884/0900

mapka kde nas najdete

Copyright © 2003, PePe-elektro. Vaše návrhy, podnety a otázky adresujte sem: PePe-elektro@PePe-elektro.sk